Tro dro da gomun Sant Riwal e 2008

Kartenn

Penn ar bed

Petra nevez ?

Ur gomun vihan, e-kreiz

Menez-Are

Pet a dud a zo o chom e Sant Riwal ?

War dro 170

+15 a dud e bod ar CAT

Pegement eo gorread Sant Riwal ?

1 868 ha (dre vras : 6km X 3 km)

Douaroù : 507 ha

Koadoù, lanneier, yeun ha menez

~ 1 300 ha

<-- Skol sant Riwal